Психологічна оцінка особистості.
Складання психологічного портрета кандидата.

 

Мета оцінки

 

Визначення особистісних характеристик та розумової працездатності кандидата, якого оцінюють. Створюється психологічний портрет кандидата, що включає мотиваційні, поведінкові та когнітивні характеристики.

Результати оцінки покажуть особливості поведінки, ставлення кандидата до різних життєвих явищ, моральну сторону цих стосунків, цінності кандидата, специфіку міжособистісних відносин, спрямованість інтересів, рівень активності і настрою, т. п.

Деякі з якостей допомагають досягати успіху, інші можуть заважати реалізації цілей і потенціалу.

Даний вид оцінки буде особливо корисний для власників бізнесу при ухваленні рішення про кандидатів на ТОП посади і ключові посади в компанії. А також HR менеджерам для остаточного вибору серед фінальних кандидатів.

 

Тести, які проводяться (на вибір)

 

Sondhi Test

Цей метод дозволяє оцінювати особистісні якості, емоційний стан, а під час тестування дозволяє психологам спостерігати емоційний фон, невербальні і вербальні реакції випробовуваних при інтерпретації діагностичних матеріалів. Оцінюється: Генетично закладені якості людини.

 

«Оксфордський тест аналізу особистості» (ОСА)

Тест визначає 10 ключових показників, що визначають успіх і майбутнє особистості. Кожна людина – індивідуальність зі своїми унікальними якостями. Деякі з якостей допомагають досягати успіху, інші можуть заважати в реалізації цілей і потенціалу.

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)

MMPI (Мінесотський багатопрофільний особистісний опитувальник, ММИЛ в модифікації Березина Ф.Б. і ін., СМІЛ в модифікації Собчик Л.Н. Цей тест є найширше використовуваним і найдослідженішим стандартизованим психометричним тестом особистості і психопатології дорослої людини.

 

Опитувальник К. Леонгарда – Г. Шмішека. Методика діагностики акцентуацій характеру.

Опитувальник призначений для діагностики типу акцентуації характеру.

Теоретичною основою опитувальника є концепція «акцентуйованих особистостей» К. Леонгарда. Основні риси – стрижень особистості, вони визначають її розвиток, процеси адаптації, психічне здоров’я. При значній вираженості основні риси характеризують особистість в цілому. У разі впливу несприятливих факторів вони можуть набувати патологічного характеру, руйнуючи структуру особистості.

 

Методика Р. Гіршфільда
Тест-опитувальник на міжособистісну залежність. У вітчизняній психології поки не створено спеціальної методики, націленої на діагностику залежності в міжособистісних відносинах, дана адаптована методика широко використовується для діагностики залежності від іншої людини – любовної залежності, залежності від партнера в широкому розумінні цього слова.

У звіт по кожному кандидату включається:

    1. Результати проведених тестів.
    2. Оцінка психолога, заснована на інформації, отриманої при співбесіді.

 

Психолог

12 останніх років досвіду в якості практикуючого психолога (психологічна оцінка особистості) в міжнародних проектах.

Досвід роботи HR у великих виробничих компаніях.

  

Освіта

2016 – Inter-regional Assosiations of NLP Centers. Course of Ericsonian hypnosis, Explicit Model

2014 – 2015 – All-Ukrainian Institute of Integrative Psychology and Psychotherapy

Perinatal Psychology, Psychologist

2010 – 2013 – Kiev National University by Taras Shevchenko

Psychology, Psychologist

2010 – 2013 – Beck Institute for Cognitive Psychology, Germany

Cognitive Psychology, Psychotherapy (in absentia), Psychologist

1997 – 2002 – Kiev State Linguistic University, Faculty of English and literature

Specialist, Teacher