10 кроків впровадження системи Грейдів. Частина перша:

 

Грейдерування посад і оцінка співробітників – основа для побудови системи управління людськими

ресурсами, ключовий інструмент для прогнозування базових витрат на персонал.

Система грейдів вирішує не тільки окремі завдання в області C & B, такі, як: визначення ролі посади,

формування ступенів кар’єрної драбини, розробка зарплатних вилок і багато іншого. На базі системи

грейдів можна вибудувати комплексну систему управління персоналом, включаючи всі напрямки HR-діяльності.

Реалізація подібної системи дає можливість оптимізувати структуру і штатний розклад, проаналізувати і

гармонізувати основні бізнес-процеси, оптимізувати процеси підбору та адаптації персоналу, навчання

і розвитку кар’єри, оплати праці та мотивації працівників, організаційного розвитку та корпоративної культури.

Висока затребуваність грейдингу очевидна, коли компанія розрослася і потребує комплексного управління.

Грейдерування – це безпосередньо оцінка посад, для якої застосовується єдиний набір факторів. В процесі

грейдування оцінюється посада, а не співробітник, що її займає. Окремо проводиться оцінка співробітників

по грейдам – ​​це процедура визначення кваліфікації спеціаліста, розподіл співробітників за категоріями

на підставі отриманого бала (рейтингування).

 

           Впровадження системи грейдів по кроках:

     Етап 1. Визначення потреби в розробці та впровадженні системи грейдів

Основними клієнтами для використання системи оцінки посад, створення стрункої ієрархічної структури,

є великі компанії і холдинги, в яких назріла потреба в структуруванні внутрішніх процесів, існує

необхідність управління організаційними змінами, поставлені завдання раціонального і продуманого

розподілу ресурсів і витрат на персонал.

 

   Етап 2. Вибір наскрізної системи оцінки посад

Можна виділити два основних підходи до вибору системи для оцінки посад:

1) Використання уніфікованих всесвітньо визнаних систем, розроблених і застосовуваних відомими

провайдерами: Mercer, Hay Group, Watson Wyatt (Towers Watson) та ін.

Позитивні сторони такого рішення: робота кваліфікованих консультантів, впровадження єдиних стандартів,

відпрацьовані методи і схеми. До недоліків можна віднести відчутні фінансові витрати, а також стандартні

ризики консалтингового проекту.

 

2) Внутрішні розробки підприємства.

Негативні сторони: тривалий і складний етап розробки, що вимагає комплексної аналітики з урахуванням

безлічі взаємопов’язаних факторів для виділення параметрів ранжирування, а також значні ризики

«першопрохідців» і невраховані підводні камені.

Позитивними моментами є відносна дешевизна, висока залученість учасників, можливість

сформувати команду однодумців.

Оптимальним варіантом може стати адаптація однієї з загальновизнаних міжнародних систем

до особливостей компанії.

 

     Етап 3. Підготовчий етап – збір інформації

Обсяг робіт і перелік необхідних документів буде залежати від обраної системи, переліку посад

для оцінки, а також інструментарію, проте основними робочими матеріалами повинні стати наступні документи:

опис посад, посадові інструкції, звіти і плани робіт, положення про підрозділи та інші матеріали, в яких може

бути зафіксована додаткова інформація, яка дозволить оцінити роль посади в компанії.

 

Необхідні інструменти для побудови системи оцінки та грейдування:

     Опис посади – основна інформація про посаду.  Документ, що містить назву і мету роботи, опис основних функцій,

покладених на співробітника, перелік звітів і необхідних комунікацій, вимоги до освіти.

     Оціночні форми – розроблені стандартизовані внутрішні вимоги до знань і навичок, професійних і особистих якостей працівника.

     Опитувальники – розроблені тестові завдання для оцінки персоналу. Огляди заробітних плат – щорічні масштабні

дослідження, що описують тенденції щодо змін систем залучення, оцінки, оплати праці, утримання персоналу

та витрат компаній на персонал.

     Методологічний довідник – затверджений документ, що містить інформацію про механізм оцінки посади.

 

     Етап 4. Оцінка рівня посади і обробка даних

В результаті оцінки кожній посаді зі списку привласнюється підсумковий бал – грейд, а також

пофакторні оцінки.

 

     Етап 5. Візуалізація грейдів і фінальне коригування

Після того як попередні оцінки розставлені, необхідно переконатися у коректності підготовлених даних.

Найкраще це зробити з допомогою експерта в предметній області – керівника верхнього рівня за напрямком.

Після консолідації виконаної роботи буде створено фінальну таблицю грейдів.

 

Автор статті: Тетяна Шумарова, HRD, консультант і тренер в сфері людського капіталу

та управління персоналом компанії «Персонал-сервіс».

Детальніше про тренінги та тренера читайте тут